Súborný katalóg periodík


Informácie o báze SKP

Adresár knižníc SR

Národný register ISSN

Katalóg EZB

Kódy jazyka

Kódy krajín

N@píšte námRýchle vyhľadávanie
Vyhľadávacie termíny:
Všetko Elektr. zdroje

Počet titulov v rešerši: 0

História vyhľadávaniaPrezerať cez indexy

Kategória:
Napíšte čo hľadáte:

Filter lokácií

Vyhľadávanie môžete obmedziť na vybranú inštitúciu pomocou Filtra lokácií, zoradeného podľa sigiel inštitúcií (napr. BA003), ktoré zistíte aj v báze „Adresár knižníc“.

Zobrazenie „úplný záznam“ poskytuje potrebné údaje o periodiku a možnosť prepojenia na predošlé a nasledujúce tituly alebo na elektronickú adresu (URL) časopisu.

Vyhľadávanie bolo neúspešné? Použite ďalšie možnosti vyhľadávania.

Kontaktné údaje o inštitúciách, ktoré vlastnia hľadaný časopis, nájdete v Adresári knižníc (ľavá lišta).

Záznamy periodík bez lokácií patria periodikám vyradeným z fondov knižníc, resp. zrušeným knižniciam.